Regulamin Cyklu turniejów z nagrodami w Scrabble "JESIEŃ/ZIMA 2016/2017"

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Cyklu turniejów z nagrodami w Scrabble "JESIEŃ/ZIMA 2016/2017" (Cykl) organizowanego na portalu zagraj.pl.
 2. Organizatorem turnieju jest serwis Zagraj.pl (Serwis) zarządzany i obsługiwany przez Cronix Sp. z o.o. (Cronix) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 17/19.
 3. Każda osoba uczestnicząca w turnieju (Użytkownik) akceptuje automatycznie warunki Regulaminu.
 4. Nazewnictwo punktacyjne: punkty zdobyte w pojedynczej partii turnieju nazywane są "małymi", zaś "duże" punkty przyznawane są za zwycięstwo w partii oraz w innych sytuacjach opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

 1. Do udziału w Cyklu turniejów z nagrodami w Scrabble "JESIEŃ/ZIMA 2016/2017" dopuszczeni są Użytkownicy, którzy wykupili oraz zastosowali kod aktywacyjny dla swojego konta, umożliwiający pełne korzystanie z gier online (status eksperta) i jest on aktywny w momencie rozgrywania poszczególnych turniejów Cyklu.
 2. W celu zgłoszenia się do turnieju wystarczy stawić się na sali turniejowej Scrabble przed godziną rozpoczęcia danego turnieju. Wszystkie osoby obecne na sali turniejowej (które nie zaznaczyły opcji "tylko kibicuję" w menu "opcje") podczas rozpoczęcia turnieju zostają rozstawieni do gry.
 3. Rozpoczęcie przez Uczestnika jakiejkolwiek partii w danym turnieju Cyklu jest równoznaczne z tym, że wziął on w nim udział.

III. Zasady rozgrywek

Cykl turniejów z nagrodami w Scrabble "JESIEŃ/ZIMA 2016/2017" zaczyna się w dniu 01.11.2016 i kończy w dniu 31.01.2017, włącznie z tymi datami.
Turnieje rozpoczynają się na sali turniejowej gry Scrabble we wtorki, czwartki oraz niedziele o godzinie 20.00.
W całym Cyklu rozegranych zostanie 39 turniejów składowych (po trzy tygodniowo).
Do klasyfikacji końcowej Cyklu zalicza się najlepsze 24 wyniki Uczestnika w rozgrywkach. Uczestnicy sami dokonują wyboru, w których turniejach składowych wezmą udział.

Pojedynczy turniej składowy liczy: we wtorki 7 partii 10-minutowych, w czwartki 10 partii 5-minutowych, w niedziele 7 partii 7 minutowych. Zawodnicy rozstawiani są według uproszczonego systemu szwajcarskiego (z powtórzeniami). Przed pierwszą rundą lista jest losowo mieszana i zawodnicy są parowani według kolejności na liście. W następnych rundach lista jest sortowana według dużych i małych punktów, a parowanie zawodników jest dwuprzebiegowe. Dla każdego gracza szuka się najbliższej osoby, z którą jeszcze nie grał. Jeśli to się nie uda, to pomija się go w pierwszym przebiegu. W drugim przebiegu parowani są po kolei gracze, którzy nie dostali pary w pierwszym przebiegu. W przypadku nieparzystej liczby graczy, osoba bez pary pauzuje w danej rundzie (tzw. BYE) i otrzymuje za nią pół punktu dużego i 300 małych punktów.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z organizacją danego turnieju składowego, Cronix wyznaczy i ogłosi dodatkowy termin do rozegrania turnieju składowego oraz może zmienić okres rozgrywania Cyklu.

IV. Punktacja

 1. Za zwycięstwo w każdej rozegranej partii Uczestnicy otrzymują 1 duży punkt, za remis połowę dużego punktu, za porażkę zero punktów oraz tyle małych punktów, ile udało mu się uzyskać.
 2. Za jednostronny walkower Uczestnik dostaje 1 duży punkt (i 400 małych punktów). Za obustronny walkower obie osoby dostają zero punktów dużych i małych.
 3. Jeśli w danej rundzie jest nieparzysta ilość graczy, to ten, który nie ma pary, pauzuje (nazywa się to "BYE") i otrzymuje połowę dużego punktu oraz 300 małych punktów.

V. Klasyfikacja generalna

 1. Każdemu Uczestnikowi do klasyfikacji generalnej zaliczana jest suma uzyskanych dużych punktów w dwudziestu czterech (24) najlepszych jego turniejach składowych (czyli tych, w których zajął najwyższe miejsca).
 2. Za rozegrany turniej składowy rozumie się każdy turniej, w którym Uczestnik wziął udział choćby w jednej partii.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników tej samej liczby dużych punktów, o końcowej pozycji decyduje liczba małych punktów.

VI. Wykluczenie zawodnika z turnieju

 1. Cronix rości sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z Cyklu turniejów z nagrodami w Scrabble "JESIEŃ 2015" w przypadku gdy:
  - swoim zachowaniem narusza on prawa osób trzecich
  - używa w stosunku do innych Użytkowników słów powszechnie uznanych za obelżywe
  - wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. reklamuje inne serwisy, a w szczególności serwisy konkurencyjne
  - narusza prawo, postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu gier zagraj.pl, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego;
  - korzysta z Serwisu za pomocą oprogramowania nie wyprodukowanego przez Cronix, w szczególności nieoryginalnych wersji gier bądź ich odpowiedników
  - gra nieuczciwie wykorzystując wspomagające programy
 2. Decyzję o usunięciu zawodnika z turnieju podejmuje "Komisja Antycziterska", od której decyzji nie istnieje możliwość odwołania. W skład "Komisji Antycziterskiej" wchodzi Zarząd Spółki Cronix. "Komisja Antycziterska" może konsultować swoje decyzje z osobami niewchodzącymi w jej skład.
 3. Odebranie Użytkownikowi dostępu do konta stanowi prawo Cronix, a uiszczona przez Użytkownika opłata za aktywację statusu eksperta nie podlega zwrotowi.

VII. Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy zajmą w klasyfikacji końcowej Cyklu miejsca od 1 do 99 oraz miejsca wymienione w niniejszym Regulaminie uprawnieni będą do otrzymania nagród turniejowych.
 2. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest podanie aktualnego adresu e-mail w szczegółowych danych dotyczących konta Użytkownika.
 3. Premiowane miejsca:

  a) uczestnikom, którzy zajęli miejsca od 1 do 70, przysługuje nagroda rzeczowa do wyboru z poniższej listy nagród od punktu 1 do 19.
  Lista nagród (zdjęcia nagród umieszczone zostaną w zakładce "Nagrody"):
  1. Bon upominkowy do zrealizowania w sklepie Rebel.pl o wartości 200zł
  2. Zestaw Scrabble original
  3. Zestaw Rummikub
  4. Jenga
  5. Szachy (3 sztuki)
  6. Gra planszowa Catan
  7. Puzzle "wieczór w Wiedniu"
  8. Puzzle "stado koni"
  9. Gra planszowa Gringo
  10. Kostka Rubika
  11. Gra planszowa Kolejka
  12. Gra planszowa EuroBusiness (3 sztuki)
  13. Koszulka t-shirt z logo zagraj.pl (15 sztuk)
  14. Czapka z daszkiem z logo Zagraj.pl (5 sztuk)
  15. Unikalny kubek z logo zagraj.pl (15 sztuk)
  16. Poduszka podróżna / zagłówek z logo zagraj.pl
  17. Wojciech Kuczok "Spiski"
  18. Miesięczny kod aktywujący status eksperta w serwisie zagraj.pl (7 sztuk)
  19. Tygodniowy kod aktywujący status eksperta w serwisie zagraj.pl (10 sztuk)
  Bez względu na wybrany numer nagrody pierwsze TRZY miejsca otrzymują dodatkowo statuetkę.
  b) Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 71 do 80 otrzymują miesięczny kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania statusu eksperta w serwisie zagraj.pl
  c) Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 81 do 99 otrzymują tygodniowy kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania statusu eksperta w serwisie zagraj.pl
  d) Uczestnicy, którzy zajęli miejsca: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555 otrzymują unikalny kubek z logo zagraj.pl
  f) Uczestnicy, którzy zajęli miejsca: 125, 150, 175, 225, 250, 275, 325, 350, 375, 425 otrzymują tygodniowy kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania statusu eksperta w serwisie Zagraj.pl
  g) Uczestnicy, którzy zajęli miejsca: 133, 166, 199, 233, 266, 299, 332, 366, 399, 433 otrzymują tygodniowy kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania statusu eksperta w serwisie Zagraj.pl

 4. Po ogłoszeniu wyników Cyklu w serwisie Zagraj.pl Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 70 oraz 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników są zobowiązani do przesłania maila (wyłącznie z adresu wpisanego w szczegółowych danych dotyczących konta Użytkownika) na adres turniej@cronix.pl zawierającego w kolejności:
  - nick użytkownika
  - dane dotyczące adresu wysyłki (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto)
  - listę preferowanych nagród, w kolejności od najbardziej pożądanych, wykorzystując do tego numery widniejące przy danej nagrodzie. Lista powinna zawierać minimum 10 nagród. W przypadku wysłania krótszej listy nagród może dojść do sytuacji, w której Uczestnik nie otrzyma żadnej z nagród z przesłanej listy, z racji przyznania ich osobom, które zajęły wyższe miejsca w Cyklu. W takim przypadku Uczestnik otrzyma nagrodę wybraną spośród jeszcze dostępnych, według ich kolejności zamieszczonej powyżej. Ten zapis nie dotyczy Uczestników którzy zajęli miejsca 100, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555.

  Przykładowa treść maila:
  Nick: Szczepan Brzęczeszczykiewicz
  Dane adresowe: Jaromir Zgutczyński, ul. Bateryjki R20 1/126, 44-100 Tychy
  Preferowane nagrody: 11, 2, 7, 1, 5, 9, 14, 12, 26, 17.

  W przypadku wyboru koszulki t-shirt z logo zagraj.pl należy w nawiasie podać preferowany rozmiar (dostępne rozmiary to XXL, XL, L, M, S).
 5. W przypadku nieotrzymania przez Cronix - w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników Cyklu - od Laureata Cyklu maila, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące preferowanych nagród oraz danych adresowych, użytkownik traci prawo do otrzymania nagrody.
 6. Firma Cronix zawsze odpowiada na każdego maila zawierającego szczegółowe informacje dotyczące preferowanych nagród oraz danych adresowych, potwierdzając tym samym, że wiadomość od gracza dotarła. W przypadku nieotrzymania takiej odpowiedzi od firmy Cronix w ciągu trzech dni roboczych należy ponownie wysłać maila. W przypadku dalszego braku odpowiedzi należy napisać wiadomość na fanpage'u "Zagraj.pl - gry online" w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Zagraj.gry.online/
 7. Kolejność przyznawania poszczególnych nagród jest zgodna z pozycją Laureata w klasyfikacji generalnej. Jeśli dana nagroda zostanie wybrana przez więcej, niż jednego Laureata Cyklu, zostanie ona przyznana temu Laureatowi, który zajął wyższe miejsce w Cyklu.
 8. W przypadku, gdy preferowane przez Uczestnika nagrody nie będą już dostępne, otrzyma on pierwszą dostępną nagrodę według kolejności nagród umieszczonej w niniejszym Regulaminie.
 9. Po zebraniu wszystkich maili od Laureatów Cyklu, w serwisie zagraj.pl zostanie opublikowana szczegółowa lista nagród przysługujących poszczególnym uczestnikom. Następnie w ciągu 14 dni nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą.
 10. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca premiowane przyznaniem kodu aktywacyjnego, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników otrzymają maila wraz z załączoną nagrodą. Warunkiem koniecznym do otrzymania takiego maila jest podanie aktualnego adresu e-mail szczegółach konta Użytkownika.

IX. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.