Wstęp do gry

Co widać w głównym oknie sali:

Na górze, po lewej stronie, widzisz listę graczy aktualnie zalogowanych do sali Scrabble {1}. Tam również znajdziesz swój przydomek {2} (jeśli masz założone konto) lub automatycznie przyznaną nazwę np. ~gosc01234567890 jeśli korzystasz z wejścia w trybie gościnnym.

Na każdy przydomek gracza, który jest na liście, można kliknąć. Otworzy się wtedy okienko, z którego można:

 • uzyskać dodatkowe informacje o tym graczu (guzik więcej), które wpisał wypełniając swój formularz przy zakładaniu konta (później również można wprowadzać zmiany w zawartości swojego formularza).
 • wejść na pierwszy stół, na którym znajduje się ten gracz (guzik otwórz stół)
 • przejść na kanał, na którym znajduje się ten gracz (guzik przejdź na kanał)
 • zignorować tego gracza (opcja ignorowany), czyli wyłączyć pokazywanie jego wypowiedzi

Przy każdym przydomku znajduje się kolorowa gwiazdka oraz liczba - oba te symbole oznaczają wysokość rankingu danego zawodnika. Im wyższy ranking tym lepszy gracz. Gwiazdki pozwalają szybciej się zorientować, w jakim przedziale rankingu znajduje się dany zawodnik:

 • Gwiazdka zielona oznacza ranking do 100
 • Gwiazdka niebieska oznacza ranking od 101 do 120
 • Gwiazdka purpurowa oznacza ranking od 121 do 140
 • Gwiazdka złota oznacza ranking od 141 do 160
 • Gwiazdka czerwona oznacza ranking od 161 do 180
 • Gwiazdka żółta oznacza ranking od 181 do 210
 • Gwiazdka biała oznacza ranking od 211

Za liczbą, oznaczającą wysokość rankingu, znajduje się jeszcze numerek oznaczający numer stolika Scrabble przy którym usiadł dany zawodnik (pamiętaj, że jeśli gracz znajduje się na kilku stołach jednocześnie to wyświetla się tylko numerek pierwszego stołu, na którym siedzi).

Listę zawodników możesz sortować wg określonych reguł, klikając na guziki przydomek, kanał, ranking i stół. {3} Kolejne kliknięcia na tym samym guziku powodują zmianę kierunku sortowania (oznaczonego czerwonym trójkącikiem) na rosnący lub malejący.

Poniżej listy graczy znajduje się okienko rozmówek. {4} Wpisując słowa w lewym dolnym rogu możesz czatować z osobami, które aktualnie są na Twoim kanale. Zawodnicy znajdujący się na innych kanałach nie będą widzieli Twoich wiadomości ogólnych, natomiast wiadomości prywatne (tzw. privy) można również przesyłać między graczami na różnych kanałach.

Przy wejściu do sali Scrabble system automatycznie przydzieli Cię do jednego z kanałów rozmówek. Jeśli klikniesz w znajdujący się w menu (powyżej listy graczy) guzik kanały to zobaczysz, który to kanał, kto jeszcze z niego korzysta oraz oczywiście będziesz mieć możliwość przejścia na inny kanał. Może się jednak okazać, że nie możesz korzystać ze wszystkich kanałów - niektóre są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wykupili kod dostępu lub są zabezpieczone hasłem przez ich właścicieli (kanały prywatne).

Szczegółowe informacje dotyczące kanałów (zmiana i tworzenie nowych) i rozmówek możesz uzyskać zapoznając się z opisem Kanały i rozmówki dostępną w menu pod guzikiem pomoc.

W menu {5} znajdują się jeszcze opcje:

 • nowy stół - funkcja opisana poniżej
 • opcje - umożliwiają włączenie/wyłączenie dźwięku oraz zablokowanie otrzymywania zaproszeń do gry ze stołów Scrabblowych
 • kanały - funkcja opisana powyżej
 • aktywacja konta - informacja o sposobie uzyskania pełnego dostępu do gier w naszym serwisie razem z miejscem do wpisania kodu aktywującego konto
 • pomoc - w opcji tej dostępne są wiadomości, które mogą ułatwić Ci granie w Scrabble, szczególnie, gdy jesteś nowicjuszem, a mianowicie:
  • o grze - tam znajdziesz kilka podstawowych informacji o grze w Scrabble
  • zasady gry - zapoznaj się z nimi zanim przystąpisz do rozgrywki, a będziesz wiedział np. jak wygląda punktacja słów i liter, dlaczego plansza jest wielokolorowa, co to jest blank.
  • ranking - tu również znajdziesz podstawowe informacje na temat liczenia rankingów w grze Scrabble czyli kiedy i dlaczego dodaje lub odejmuje punkty
  • dwuliterówki - jest to lista wyrazów dwuliterowych, które znajdują się w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty i które można ułożyć na planszy
  • trzyliterówki - jest to lista wyrazów trzyliterowych, które znajdują się w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty i które można ułożyć na planszy
  • kanały i rozmówki - gdzie możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat kanałów i rozmówek, o czym pisaliśmy wyżej
  • support - użyj tej opcji aby szybko wysłać do nas list z pytaniami, problemami czy wątpliwościami dotyczącymi gier
 • wyjdź - to opcja zamknięcia okna sali Scrabble

Po prawej stronie okna sali znajduje się lista stołów {6}, przy których siedzą gracze. Stoły są ponumerowane i mogą być ułożone na dwa sposoby:

 • na początku znajdują się te stoły, na których nie zaczęła się jeszcze gra, a poniżej te, na których gra jest w toku (te stoły mają ciemniejszy kolor)
 • ułożone po prostu w kolejności, według numeru stołu. Za pomocą guzika gra w toku, znajdującego się w dolnej części okna ze stołami {7}, możesz zmieniać sposób rozstawienia stołów.

Na pasku stołu widać również przydomki osób grających na nim oraz informacje o rodzaju gry, np.:

 • gra rankingowa
 • gra towarzyska

Dalej widać przydomek właściciela stołu - najczęściej jest to osoba, która założyła dany stół, czasem inna, automatycznie przydzielona przez serwis, jeśli pierwszy właściciel opuścił stół, a zostali na nim inni gracze.

Poniżej numeru stołu znajduje się również kolorowy kwadrat:

 • zielony - oznacza stół publiczny, na który każdy z użytkowników może wejść i usiąść do gry
 • czerwony - oznacza stół prywatny>, na który wejść mogą tylko zaproszeni użytkownicy
 • żółty - oznacza stół chroniony, na który każdy z użytkowników może wejść ale usiąść do gry mogą tylko zaproszeni

Teraz masz do wyboru dwie drogi:

 • możesz założyć własny stół (klikając guzik nowy stół)
 • dołączyć do istniejącego stołu

Jeśli jesteś nowicjuszem, sugerujemy, aby początkowo dołączyć do istniejącego stołu, choćby po to, aby przyjrzeć się, w jaki sposób korzysta się z wielu funkcji dostępnych "na stole" oraz celem poznania zwyczajów panujących wśród innych zawodników.

Kliknij zatem w pasek oznaczający dany stół. Ale uważaj:

 • jeśli klikniesz w wyświetlony na pasku napis zagraj - od razu usiądziesz do gry
 • jeśli klikniesz w jakiekolwiek inne miejsce na pasku stołu - zostaniesz kibicem

Zdecydowanie polecamy to drugie rozwiązanie. Nawet jeśli masz ochotę zagrać, to do dobrego tonu należy aby przysiąść się najpierw jako kibic. Później, w dalszym ciągu będziesz mieć możliwość zajęcia miejsca do gry.

Co widać w oknie stołu:

Po kliknięciu w pasek stołu, otwiera się okno stołu. Widać tu dużo różnych funkcji, nie wpadaj jednak w przerażenie. W tym miejscu postaramy się przybliżyć Ci działanie poszczególnych funkcji.

Po lewej stronie, na górze, widać przydomki i żartobliwe podobizny (tzw. avatary) zawodników, którzy biorą udział w grze. {1} Czerwona strzałka wskazuje, który zawodnik ma w tej chwili wykonać ruch.

Niżej znajduje się pełna lista osób, które siedzą przy stole - czyli zarówno graczy jak i kibiców. {2} Listę możesz przewijać klikając znajdujące się pod nią guziki < i >. {3} Okienko rozmówek jest już Ci znane z naszego opisu. {4}

W rozmówkach przy stole możesz rozmawiać tylko osobami, które siedzą przy tym stole. Uwaga - dostęp do tych rozmówek może być ograniczony tylko dla osób, które wykupiły kody dostępu do naszego serwisu. W ten sposób staramy się chronić graczy przed bombardowaniem ich rozmową z przypadkowymi osobami, które nie zawsze są zainteresowane grą.

Po prawej stronie znajduje się plansza Scrabble. {5} Jeśli już kiedyś miałeś okazję pograć w Scrabble na żywo, szybko zorientujesz się, że oznaczenia na niej są identyczne jak na prawdziwej planszy do Scrabble. Pod planszą znajdują się dwa stojaki:

 • na pierwszym {6} ułożone są litery, które posiadasz w danym momencie do ułożenia wyrazu
 • drugi {7} pozostaje pusty, aby w momencie, kiedy masz na to ochotę wymienić dowolną ilość liter na nowe korzystając z guzika wymień. Pamiętaj, że w partii rankingowej każdy z graczy może dokonać maksymalnie trzech wymian. Uwaga - wymiany można dokonać tylko wtedy, gdy w woreczku jest co najmniej siedem liter (szczegółowe informacje dotyczące wymiany płytek znajdują się w zasadach gry dostępnych w pomocy

Zanim jednak rozpoczniesz grę, zapoznaj się z najważniejszymi funkcjami dostępnymi na stole, które znajdują się po środku okna stołu. {8} Część tych funkcji jest dostępna wyłącznie dla graczy z wykupionym dostępem, niektóre zaś są tylko dla właściciela stołu. Pierwsze trzy funkcje mają zastosowanie przed rozpoczęciem gry, a pozostałe dostępne są podczas trwającej już rozgrywki. Zresztą sam zobaczysz przy swojej pierwszej rozegranej partii.

Istotne funkcje to:

 • nowa gra - przycisk służący do rozpoczęcia nowej gry. Wszyscy gracze muszą go wcisnąć aby gra się zaczęła
 • zaproś - właściciel stołu może zapraszać do gry osoby z sali Scrabble. Osobie zaproszonej wyświetli się komunikat, że jest zapraszana przez gracza XX o rankingu YY do gry przy stole numer ZZ oraz informacje o rodzaju rozgrywki
 • wyproś - właściciel stołu może wyprosić z niego dowolną osobę. Najczęściej korzysta się z tej funkcji wobec osób, które przeszkadzają w grze lub oszukują. Pamiętaj jednak, że podczas rozgrywki rankingowej nie można wyprosić użytkownika, który gra.
 • opcje - ten guzik służy oznaczeniu, przez osobę zakładającą stół, jaki to ma być rodzaj stołu (publiczny, prywatny czy chroniony) oraz jakie mają być parametry gry (czas na wykonanie ruchu oraz czas całej rozgrywki)
 • pomoc - która już została opisana wyżej
 • pomiń grę - to funkcja służąca do tego, aby w dowolnym momencie zrezygnować z całej dotychczasowej rozgrywki i uznać ją za niebyłą
 • rezygnuj - to przydatna opcja, która pozwala opuścić miejsce gracza nie opuszczając stołu. Krótko mówiąc - jeśli przestaniesz być kibicem i usiądziesz do gry a następnie z jakiejś przyczyny będziesz chciał od niej odejść (np. poprosi Cię o to inny gracz) i wrócić do trybu widza nie opuszczając stołu - naciśnij guzik "rezygnuj".
 • wyjdź - zamknięcie okna stołu

Poniżej, w dolnej części okna, znajdują się przyciski wykorzystywane w trakcie gry (można je obsługiwać także z klawiatury - w nawiasach kwadratowych są podane klawisze, które im odpowiadają) {9}:

 • ok [F1] - zaakceptowanie wykonanego przez siebie ruchu, np. wciskamy ją po ułożeniu na planszy wyrazu
 • pas [F3] - rezygnacja ze swojej kolejki i danie ruchu innemu graczowi lub graczom, np. w momencie, kiedy nie możesz ze swoich liter ułożyć wyrazu
 • wymień [F2] - opcja ta została już opisana wyżej
 • cofnij [F3] - cofnięcie ostatniego wykonanego przez Ciebie ruchu, np. gdy zorientujesz się, że słowo nie zostanie zaakceptowane, gdyż nie ma go w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty. Pamiętaj jednak, że możesz cofnąć swój ruch tylko do momentu kiedy pozostali gracze mają czas na akceptację Twojego ruchu (opcja ta znika w momencie, kiedy innemu graczowi zaczyna biec czas na ułożenie słowa)
 • akceptuj [F2] - akceptacja ruchu wykonanego przez przeciwnika
 • sprawdź [F1] - sprawdzenie, czy słowo ułożone przez przeciwnika jest w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty opracowanym przez Polską Federacją Scrabble. Możesz użyć tego przycisku w celu przyspieszenia rozgrywki - kładzione słowa i tak są sprawdzane automatycznie po pięciu lub piętnastu sekundach (w zależności od ustawionego czasu trwania partii).

Teraz już wiesz, jak grać w Scrabble w naszym serwisie, więc możesz przystąpić do gry. Jeśli nadal masz jakieś pytania - skorzystaj z naszego wparcia technicznego a my udzielimy Ci informacji i pomożemy.

Życzymy przyjemnej gry i samych drogich wyrazów.