Wstęp do gry

Co widać w głównym oknie sali:

Na górze, po lewej stronie, widzisz listę graczy aktualnie zalogowanych do sali tysiąca {1}. Tam również znajdziesz swój przydomek {2} (jeśli masz założone konto) lub automatycznie przyznaną nazwę np. ~gosc01234567890 jeśli korzystasz z wejścia w trybie gościnnym.

Na każdy przydomek gracza, który jest na liście, można kliknąć. Otworzy się wtedy okienko, z którego można:

 • uzyskać dodatkowe informacje o tym graczu (guzik więcej), które wpisał wypełniając swój formularz przy zakładaniu konta (później również można wprowadzać zmiany w zawartości swojego formularza).
 • wejść na pierwszy stół, na którym znajduje się ten gracz (guzik otwórz stół)
 • przejść na kanał, na którym znajduje się ten gracz (guzik przejdź na kanał)
 • zignorować tego gracza (opcja ignorowany), czyli wyłączyć pokazywanie jego wypowiedzi

Przy każdym przydomku znajduje się kolorowa gwiazdka oraz liczba - oba te symbole oznaczają wysokość rankingu danego zawodnika. Im wyższy ranking tym lepszy gracz. Gwiazdki pozwalają szybciej się zorientować, w jakim przedziale rankingu znajduje się dany zawodnik:

 • Gwiazdka zielona oznacza ranking do 1000
 • Gwiazdka niebieska oznacza ranking od 1001 do 1100
 • Gwiazdka purpurowa oznacza ranking od 1101 do 1300
 • Gwiazdka złota oznacza ranking od 1301 do 1600
 • Gwiazdka czerwona oznacza ranking od 1601 do 2000
 • Gwiazdka żółta oznacza ranking od 2001 do 2500
 • Gwiazdka biała oznacza ranking od 2501

Za liczbą, oznaczającą wysokość rankingu, znajduje się jeszcze numerek oznaczający numer stolika przy którym usiadł dany zawodnik (pamiętaj, że jeśli gracz znajduje się na kilku stołach jednocześnie to wyświetla się tylko numerek pierwszego stołu, na którym siedzi).

Listę zawodników możesz sortować wg określonych reguł, klikając na guziki przydomek, kanał, ranking i stół. {3} Kolejne kliknięcia na tym samym guziku powodują zmianę kierunku sortowania (oznaczonego czerwonym trójkącikiem) na rosnący lub malejący.

Poniżej listy graczy znajduje się okienko rozmówek. {4} Wpisując słowa w lewym dolnym rogu możesz czatować z osobami, które aktualnie są na Twoim kanale. Zawodnicy znajdujący się na innych kanałach nie będą widzieli Twoich wiadomości ogólnych, natomiast wiadomości prywatne (tzw. privy) można również przesyłać między graczami na różnych kanałach.

Przy wejściu do sali szachowej system automatycznie przydzieli Cię do jednego z kanałów rozmówek. Jeśli klikniesz w znajdujący się w menu (powyżej listy graczy) guzik kanały to zobaczysz, który to kanał, kto jeszcze z niego korzysta oraz oczywiście będziesz mieć możliwość przejścia na inny kanał. Może się jednak okazać, że nie możesz korzystać ze wszystkich kanałów - niektóre są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wykupili kod dostępu lub są zabezpieczone hasłem przez ich właścicieli (kanały prywatne).

Szczegółowe informacje dotyczące kanałów (zmiana i tworzenie nowych) i rozmówek możesz uzyskać zapoznając się z opisem Kanały i rozmówki dostępną w menu pod guzikiem pomoc.

W menu {5} znajdują się jeszcze opcje:

 • nowy stół - funkcja opisana poniżej
 • opcje - umożliwiają włączenie/wyłączenie dźwięku oraz zablokowanie otrzymywania zaproszeń do gry ze stołów brydżowych
 • kanały - funkcja opisana powyżej
 • aktywacja konta - informacja o sposobie uzyskania pełnego dostępu do gier w naszym serwisie razem z miejscem do wpisania kodu aktywującego konto
 • pomoc - w opcji tej dostępne są wiadomości, które mogą ułatwić Ci granie w brydża, szczególnie, gdy jesteś nowicjuszem, a mianowicie:
  • o grze - tam znajdziesz kilka podstawowych informacji o grze w tysiąca
  • zasady gry - zznajdziesz tu podstawowe informacje o tym jak grać w tysiąca
  • ranking - tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat liczenia rankingu w tysiącu
  • kanały i rozmówki - tu możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat kanałów i rozmówek, o czym pisaliśmy wyżej
  • support - użyj tej opcji aby szybko wysłać do nas list z pytaniami, problemami czy wątpliwościami dotyczącymi gier
 • wyjdź - to opcja zamknięcia okna sali tysiąca

Po prawej stronie okna sali znajduje się lista stołów {6}, przy których siedzą gracze. Stoły są ponumerowane i mogą być ułożone na dwa sposoby:

 • na początku znajdują się te stoły, na których nie zaczęła się jeszcze gra, a poniżej te, na których gra jest w toku (te stoły mają ciemniejszy kolor)
 • ułożone po prostu w kolejności, według numeru stołu. Za pomocą guzika gra w toku, znajdującego się w dolnej części okna ze stołami {7}, możesz zmieniać sposób rozstawienia stołów.

Na pasku stołu widać również przydomki osób grających na nim oraz informacje o rodzaju gry, np.:

 • gra rankingowa
 • gra towarzyska

Dalej widać przydomek właściciela stołu - najczęściej jest to osoba, która założyła dany stół, czasem inna, automatycznie przydzielona przez serwis, jeśli pierwszy właściciel opuścił stół, a zostali na nim inni gracze.

Poniżej numeru stołu znajduje się również kolorowy kwadrat:

 • zielony - oznacza stół publiczny, na który każdy z użytkowników może wejść i usiąść do gry
 • czerwony - oznacza stół prywatny>, na który wejść mogą tylko zaproszeni użytkownicy
 • żółty - oznacza stół chroniony, na który każdy z użytkowników może wejść ale usiąść do gry mogą tylko zaproszeni

Teraz masz do wyboru dwie drogi:

 • możesz założyć własny stół (klikając guzik nowy stół)
 • dołączyć do istniejącego stołu

Jeśli jesteś nowicjuszem, sugerujemy, aby początkowo dołączyć do istniejącego stołu, choćby po to, aby przyjrzeć się, w jaki sposób korzysta się z wielu funkcji dostępnych "na stole" oraz celem poznania zwyczajów panujących wśród innych zawodników.

Kliknij zatem w pasek oznaczający dany stół. Ale uważaj:

 • jeśli klikniesz w wyświetlony na pasku napis zagraj - od razu usiądziesz do gry
 • jeśli klikniesz w jakiekolwiek inne miejsce na pasku stołu - zostaniesz kibicem

Zdecydowanie polecamy to drugie rozwiązanie. Nawet jeśli masz ochotę zagrać, to do dobrego tonu należy aby przysiąść się najpierw jako kibic. Później, w dalszym ciągu będziesz mieć możliwość zajęcia miejsca do gry.

Co widać w oknie stołu:

Po kliknięciu w pasek stołu, otwiera się okno stołu. Widać tu dużo różnych funkcji, nie wpadaj jednak w przerażenie. Aby zagrać pierwszy raz nie ma potrzeby korzystania z większości z nich. Musieliśmy je wszystkie umieścić ponieważ z naszego serwisu korzystają zarówno początkujący amatorzy jak i osoby grające w tysiąca od dawna. W tym miejscu postaramy się przybliżyć Ci działanie poszczególnych funkcji, abyś z łatwością mógł z nich wszystkich korzystać w przyszłości.

Po lewej stronie, na górze, widać przydomki i żartobliwe podobizny (tzw. avatary) zawodników, którzy biorą udział w grze. {1} Czerwona strzałka wskazuje, który zawodnik dni jest akurat przy głosie czyli np. wykłada kartę.

Niżej znajduje się pełna lista osób, które siedzą przy stole - czyli zarówno graczy jak i kibiców. {2} Listę możesz przewijać klikając znajdujące się pod nią guziki < i >. {3} Okienko rozmówek jest już Ci znane z naszego opisu. {4}

W rozmówkach przy stole możesz rozmawiać tylko osobami, które siedzą przy tym stole. Uwaga - dostęp do tych rozmówek może być ograniczony tylko dla osób, które wykupiły kody dostępu do naszego serwisu. W ten sposób staramy się chronić graczy przed bombardowaniem ich rozmową z przypadkowymi osobami, które nie zawsze są zainteresowane grą.

Po prawej stronie znajduje się stół do tysiąca. {5} Zobaczysz tam aktualną sytuację na stole czyli rozgrywkę. Na dole po lewej stronie znajdziesz bieżący kontrakt i atu {6}, na dole po prawej - bieżącą punktację {7}.

Możesz spokojnie kliknąć na wszystkie opcje aby zapoznać się z ich przydatnością. Jest to bezpieczne - nic nie zepsujesz.

Najważniejsze funkcje wiążą się menu stołu, które znajduje się po środku okna stołu. {8} Część tych funkcji jest dostępna wyłącznie dla graczy z wykupionym dostępem, niektóre zaś są tylko dla właściciela stołu.

Istotne funkcje to:

 • nowa gra - przycisk służący do rozpoczęcia nowej gry.
 • zaproś - właściciel stołu może zapraszać do gry osoby z sali tysiąca. Osobie zaproszonej wyświetli się komunikat, że jest zapraszana przez gracza XX o rankingu YY do gry przy stole numer ZZ oraz informacje o rodzaju rozgrywki.
 • wyproś - właściciel stołu może wyprosić z niego dowolną osobę. Najczęściej korzysta się z tej funkcji wobec osób, które przeszkadzają w grze lub oszukują. Pamiętaj jednak, że podczas rozgrywki rankingowej nie można wyprosić użytkownika, który gra.
 • opcje - ten guzik służy oznaczeniu, przez osobę zakładającą stół, jaki to ma być rodzaj stołu (publiczny, prywatny czy chroniony) oraz jakie mają być parametry gry (czas na wykonanie ruchu oraz czas całej rozgrywki)
 • pomoc - która już została opisana wyżej
 • pomiń grę - to funkcja służąca do tego, aby w dowolnym momencie zrezygnować z całej dotychczasowej rozgrywki i uznać ją za niebyłą
 • rezygnuj - to przydatna opcja, która pozwala opuścić miejsce gracza nie opuszczając stołu. Krótko mówiąc - jeśli przestaniesz być kibicem i usiądziesz do gry a następnie z jakiejś przyczyny będziesz chciał od niej odejść (np. poprosi Cię o to inny gracz) i wrócić do trybu widza nie opuszczając stołu - naciśnij ten guzik.
 • wyjdź - zamknięcie okna stołu

Poniżej, w dolnej części okna, znajdują się przyciski wykorzystywane w trakcie gry {9}:

 • biorę resztę - to funkcja służąca do tego, aby w dowolnym momencie gry rozgrywający mógł zadeklarować, że przeciwnik lub przeciwnicy nie wezmą żadnej lewej (wówczas odkrywa się karty rozgrywającego i przeciwnik lub przeciwnicy ustosunkowują się do tego)
 • pomiń rozdanie - to funkcja służąca do tego, aby w dowolnym momencie zrezygnować z całej dotychczasowej rozgrywki i uznać ją za niebyłą.
 • bomba - to funkcja służąca do poddania się, z której może skorzystać rozgrywający jeśli stwierdzi, że nie ugra kontraktu, wówczas rozgrywającemu nie odejmuje się punktów, natomiast przeciwnik lub przeciwnicy otrzymują po 60 (pamiętaj, że z funkcji też każdy gracz może podczas rozgrywki skorzystać tylko raz).

Natomiast, w górnej części stołu znajdują się informacje, z których można dowiedzieć się: {10}

 • jak wygląda całościowa punktacja dla poszczególnych graczy rozbita na wszystkie rozdania (guzik zapis)
 • jaka była ostatnia wzięta podczas aktualnego rozdania lewa (guzik ostatnia lewa)
 • jaki musik otrzymał rozgrywający (guzik musik)

Teraz już wiesz, jak grać w tysiąca w naszym serwisie, więc możesz przystąpić do gry. Szybko zorientujesz się, że gra w naszym serwisie jest niezwykle prosta, ale gdybyś miał jakieś pytania - skorzystaj z naszego formularza do korespondencji a my udzielimy Ci informacji i pomożemy.

Życzymy wielu przyjemnych chwil spędzonych w naszym serwisie oraz samych sukcesów w wyścigu do wirtualnego tysiąca.